Oppføringer av Magnus

Lagårdsveien 78 – 80

Rehabilitering av Statoils første hovedkontor og Statens Vegvesen i Lagårdsveien, Stavanger.
Tømrerarbeidet utføres for Jærentreprenør