Rehabilitering

Skifte vinduer, nye rom, kantine og innganger

Ferdigstilles 2012.