Stokkelandsmarka Barnehage, Vigrestad

8 avd. barnehage      Tømmerentreprise      1 600 kvm