Møldalhagen, Stavanger

8 boligblokk er      108 leiligheter     Tømmerentreprise      8650 kvm