HMS og kvalitet

Vi tar sikkerheten på alvor

Med Startbank-sertifisering, sentral godkjenning og mesterbedriftstatus har Jærmester styringen i orden.

Vi legger stor vekt på HMS-K-Miljø for å sikre en trygg arbeidsplass for våre ansatte og alle involverte parter. Vår sertifisering er en bekreftelse på vårt engasjement for høyeste standarder når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Vår tilknytning til organisasjoner som Fellesforbundet og NHO er et uttrykk for vår forpliktelse til å opprettholde et høyt etisk og profesjonelt nivå. Dette gir våre kunder trygghet og tillit til at de samarbeider med en pålitelig og ansvarlig partner.

Våre sertifiseringer